Symposium 07-06: Samenwerken met Nieuwkomers

Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en België te maken met nieuwkomers. Dat kunnen arbeidsmigranten zijn of vluchtelingen/statushouders. Hoe worden die nieuwkomers betrokken in onze lokale gemeenschappen? Zien we hun komst als last of als een welkome aanvulling? En hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? Hoe vinden we aansluiting bij elkaar? Tijdens het symposium wordt inzichtelijk gemaakt hoe we met wederzijds inspanning de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven.

Programma
13.30 – 14.00 uur | Inloop
14.00 – 14.05 uur | Opening & welkom door de dagvoorzitters
14.05 – 14.20 uur | Welcoming Spaces Prof. Dr Annelies Zoomers Toelichting EU-project
14.20 – 14.40 uur | De rol van het (lokaal) bestuur Gesprek met bestuurders uit Nederland, België en Duitsland.
Dhr. Kees van Rooij, Burgemeester Meierijstad, Nederland
Mw. Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (België)
Vertegenwoordiger gemeente Niederrhein (Duitsland)
14.40 – 15.00 uur | De kijk van nieuwkomers Gesprek met enkele nieuwkomers o.a. Wahabou Alidou
15.00 – 15.15 uur | Pauze
15.15 – 16.00 uur | Workshopronde 1 (klik hier voor de omschrijvingen)
16.00 – 16.15 uur | Pauze
16.15 – 17.00 uur | Workshopronde 2 (klik hier voor de omschrijvingen)
17.00 – 18.00 uur | Interactieve werksessie vanuit de workshops incl. avond-lunch
18.15 – 18.30 uur | Terugblik op de workshops
18.30 – 19.00 uur | Slotdebat
Met o.a. Burgemeester Kees van Rooij, Meierijstad (lid VNG commissie Asiel), Prof. Annelies Zoomers, Universiteit Utrecht en Huub Wilbrink (strategisch adviseur, COA)

Locatie
Groenewoudseweg 1, Nijmegen (HAN-locatie)

Aanmelden
Wegens grote belangstelling is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het symposium.
Vragen over je aanmelding? Laat het ons weten via zorgalliantie@han.nl.