2023 – Workshop 1 | Samen wonen, samen leren, samen leven

Gemengde woonvormen waar asielzoekers en wijkbewoners samen leven, samen leren en samen werken.
Sprekers: dr. Karin Geuijen, Universiteit Utrecht, Welcoming Spaces programma, dr. Marielle Zill, Universiteit Utrecht en Shahram Kalantari (projectmanager bij COA)
Deze workshop gaat over de inbedding van bewoners van asiel-opvanglocaties in de lokale gemeenschap. Bij opvangcentra denken we al snel aan een groot, zelfvoorzienend gebouw met een slagboom en een hek. Toch zijn er ook voorbeelden van kleinschalige, open en multifunctionele asielopvangcentra in Nederland en Duitsland. Hoe kan er maatschappelijke meerwaarde kan worden gecreëerd via kleinschalige asielopvangcentra met voorzieningen en activiteiten voor asielzoekers én wijk of dorpsbewoners? In deze workshop gaan we in op dit vraagstuk, aan de hand van voorbeelden uit Nederland (o.a. Plan Einstein, Utrecht) en Duitsland (Grandhotel Cosmopolis, Augsburg) en  bijdragen vanuit het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de wetenschap (dr. Marielle Zill).

dr. Karin Geuijen


dr. Marielle Zil