Over SBE

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Het doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren tussen bewonersinitiatieven.

Organisatie
Het SBE  heeft geen juridische vorm. De partners ontwikkelen meerwaarde door eigen activiteiten met de anderen te delen, aan te sluiten op elkaars activiteiten en door samen activiteiten te organiseren. De Kerngroep (Dewi Wagemans en Ben van Essen (LVKK), Wendy Kemper (CoE KK), Jacqueline Kremer-Duzijn (Vereniging Humanitas), Henk Hijink (Learn for Life), Lucien Peeters (Forte Welzijn), Iris Haarland (HEALTH-COACHING.com) en Sacha Gommans (Viduro) komt een keer per kwartaal bijeen. In een schil daaromheen nemen vertegenwoordigers van de partners deel die een specifieke inbreng hebben. De partners dragen zelf zorg voor de financiering van de eigen projecten. Voor gezamenlijke projecten dragen alle partners op basis van nadere afspraken bij.

Werkwijze
De partners hebben allen een eigen werkplan. Onderdelen daarvan maken zij zichtbaar in het werkplan van het SBE. Door de activiteiten te delen maken zij het anderen mogelijk om daar op aan te sluiten. Door deze bundeling van krachten komen verschillende lijnen bij elkaar, worden de internationale activiteiten van de partners versterkt en wordt het netwerk vergroot.

Jaarlijks organiseert het SBE een grensoverschrijdende bijeenkomst. In dat kader vond op 25 maart 2021 het digitale symposium ‘Wat eten we morgen?’ plaats en op 11 oktober 2019 in Kleve het symposium ‘Dorp zoekt trekker’, gericht op de rol van jongeren in hun dorp of wijk. Tijdens het 4e Europees Plattelands Parlement in het november 2019 in Candas (Spanje) werd gerapporteerd over de uitkomsten van het symposium.

Lees meer in de artikelen

Secretariaat
tijdelijk: zorgalliantie@han.nl