Gerelateerde activiteiten

Europees Plattelands Parlement
De LVKK heeft in 2017 het 3e Europees Plattelands Parlement georganiseerd, wat heeft geresulteerd in de Verklaring van Venhorst. Hierin is het volgende opgenomen.

‘Voortbouwend op de Nationale Plattelandsparlementen en andere evenementen die de afgelopen twee jaar door onze Europese en nationale partners georganiseerd zijn, hebben de gesprekken in Venhorst geleid tot een oproep aan burgers en beleidsmakers om zich in te zetten voor het behoud van een vitaal platteland en ervoor te zorgen dat generiek beleid en algemene beleidsprogramma’s ‘rural proof’ zijn. Verder doen we een beroep op burgers en beleidsmakers om bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame plattelandsgemeenschappen via de volgende thema’s: Infrastructuur, diensten, bereikbaarheid en verbindingen, Versterken van lokale economieën, Verwelkomen van nieuwe mensen in de gemeenschap, Jeugd, Lokale ontwikkeling van onderop. Voorts bepleiten we om een fonds te vormen binnen het kader van LEADER, /Community-Led Local Development om dergelijke thema’s te kunnen uitvoeren’.

Van 6-9 november vindt het 4e European Rural Parliament plaats in Candas (Spanje). Een delegatie van het SBE zal daaraan deelnemen.

(Europese) Dorpsvernieuwingsprijs
Onderdeel van de internationale activiteiten van de LVKK is ook de Dorpsvernieuwingsprijs. In 2019 is in diverse landen de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs gehouden. De winnaars gaan in 2020 door naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. In Nederland is het dorp Esbeek (Noord-Brabant) winnaar geworden. De LVKK ondersteunt de bewoners van Esbeek om hun project op een goede manier te presenteren. De Nederlandse inzendingen onderscheiden zich van die uit andere landen doordat ze geheel van onderop gedragen worden en de kracht van burgerinitiatief laten zien.

Volonteurope
Vereniging Humanitas en LVKK zijn de Nederlandse deelnemers aan Volonteurope. Volonteurope is een internationaal netwerk ter bevordering van vrijwilligerswerk, actief burgerschap en sociale rechtvaardigheid in Europa en daarbuiten. Volonteurope werkt op alle niveaus, van lokaal tot internationaal, en in de publieke, private en derde sector. Zij faciliteren uitwisseling, bevorderen samenwerking en voeren onderzoek en belangenbehartiging uit.

Handboek burgerparticipatie op het platteland
Learn for Life heeft subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een handboek burgerparticipatie op het platteland. Het is een Europees project, ontstaan vanuit het EU-net programma Plattelandsontwikkeling en educatie. Er nemen 6 landen deel aan dit project. Er worden seminars gehouden in Polen, Zweden, Rhodos en Frankrijk, welke moeten leiden tot optimaal active citizenship. In Nederland wordt een pilot gehouden in Westellingerwerf.