Samenstelling

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht in Europa (SBE) is in 2015 op initiatief van de LVKK gestart onder de naam Commissie Internationale Oriëntatie. Anno 2019 wordt het SBE gevormd door de volgende organisaties:

Landelijke Vereniging Kleine Kernen
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. De LVKK is lid van de European Rural Community Alliance (ERCA).

HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen ondersteunt gemeenten, professionals en burgers bij het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. In deze vormen zijn professionals en burgers coproducenten van leefbaarheid. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op het gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.

Stichting Learn for Life
LEARN FOR LIFE ? is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Vereniging Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Haar doel is om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De  25.000 vrijwilligers helpen elk jaar ongeveer 75.000 mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vereniging Humanitas biedt 700 activiteiten, verdeeld over zes thema’s. De activiteiten van zijn ingedeeld in zes thema’s en worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Vereniging Humanitas en LVKK werken samen binnen het verband van Volonteurope.

Forte Welzijn
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen. Zij ondersteunt en stimuleert mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.

HEALTH-COACHING.com
Iris Haarland (HEALTH-COACHING.com) is een onafhankelijke projectadviseur en bureau met deskundigheid op het gebied van buurtopbouwwerk in m.n. de Duits-Nederlandse grensregio. Ze heeft o.a. ervaring met programma’s op het gebied van ontwikkeling van gezonde wijken en gemeenschappen, m.n. langs de weg van digitale communicatie en vaardigheden, waardoor mensen beter met elkaar in verbinding (kunnen) treden.