Samenstelling

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht in Europa (SBE) is in 2015 op initiatief van de LVKK gestart onder de naam Commissie Internationale Oriëntatie. Anno 2023 wordt het SBE gevormd door de volgende organisaties:

Landelijke Vereniging Kleine Kernen
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. De LVKK is lid van de European Rural Community Alliance (ERCA).

HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen ondersteunt gemeenten, professionals en burgers bij het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. In deze vormen zijn professionals en burgers coproducenten van leefbaarheid. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op het gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.

Stichting Learn for Life
LEARN FOR LIFE is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Vereniging Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Haar doel is om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De  25.000 vrijwilligers helpen elk jaar ongeveer 75.000 mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vereniging Humanitas biedt 700 activiteiten, verdeeld over zes thema’s. De activiteiten van zijn ingedeeld in zes thema’s en worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Vereniging Humanitas en LVKK werken samen binnen het verband van Volonteurope.

Stichting Samenso/Forte Welzijn
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen. Zij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.

Iris Haarland HEALTH-COACHING.COM
HEALTH-COACHING.com is een onafhankelijke projectadviseur en bureau met deskundigheid op het gebied van buurtopbouwwerk in m.n. de Duits-Nederlandse grensregio. Ze heeft o.a. ervaring met programma’s op het gebied van ontwikkeling van gezonde wijken en gemeenschappen, m.n. langs de weg van digitale communicatie en vaardigheden, waardoor mensen beter met elkaar in verbinding (kunnen) treden.

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
De VVDB heeft het Vlaamse platteland als werkterrein. Daar informeert, inspireert en ondersteunt de vzw bewonersgroepen die zich actief inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp. De VVDB wil de belangen van de bewoners op het Vlaamse platteland – die zich vaak niet gehoord voelen door lokale en bovenlokale besturen of overheidsinstellingen en -bedrijven – behartigen en hen daardoor veerkrachtiger maken.

Hochschule Rhein Waal HSRW 

Spectrum Elan
Gelderland Adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken. Zij werken voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland. Wie de opdrachtgever ook is, de mensen om wie het gaat staan voorop.