2023 – Workshop 2 | Echte ‘welcoming spaces’ in verschillende Europese landen (Engelstalig)

Hoe lokale initiatieven, die de integratie van migranten stimuleren, bijdragen aan de veerkracht van plattelandsregio’s in Duitsland, Spanje, Italië, Polen en Nederland. (EU-project Welcoming Spaces)
Sprekers: dr. Bianca Szytniewski, universiteit Utrecht, Welcoming Spaces programma en Sara Miellet, Universiteit Utrecht.

‘Participatie’ is een veelvoorkomend begrip in discussies over migratie en lokale gemeenschappen. Sommigen zien kansen waarbij migranten het lokale verenigingsleven nieuw leven inblazen. Anderen hebben zorgen over huisvesting en hoe migranten méér betrokken kunnen worden bij het dorpsleven. Het is een debat van uitersten: enerzijds het romantiseren en anderzijds het problematiseren van nieuwkomerparticipatie. In deze workshop staat niet participatie maar co-creatie centraal. Aan de hand van een gesprek met twee coördinatoren van burgerinitiatieven en ‘lessons learned’ brengen we samen kansen en uitdagingen rondom co-creatie in beeld. Centraal staat de vraag welke mogelijkheden er zijn voor nieuwkomers om samen met andere inwoners zowel bestaande verenigingen en voorzieningen nieuw leven in te blazen, als nieuwe plekken en projecten te starten.

Sara Miellet

dr. Bianca Szytniewski