2023 – Workshop 8 | Arbeidstekorten: krijgen we hulp van nieuwkomers?

Voorbeelden van geslaagde projecten om nieuwkomers via opleiding en werk aan de slag te laten gaan in de zorg of ander werk.
Stebo Steunpunt Buurtopbouwwerk Genk, heeft een Team Werken, dat met werkbuddy’s  voor nieuwkomers werkt. Fatma Cosar vertelt over die werkwijze.
Sprekers: Nederland Astrid Hairwassers.
België: Fatma Cosar is consulent ondernemen bij Stebo Genk
HAN- leerwerktraject in de zorg voor statushouders. Samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF biedt de HAN een leertraject aan in de zorg voor statushouders. Dit leertraject is aangewezen door het ministerie van VWS als koploper  en maakt nu deel uit van het koplopers-netwerk. Dit netwerk biedt innovatieve oplossingen voor personeelstekorten in zorg en welzijn.

Astrid Hairwassers