Save the date: nl-de symposium over Krachtige dorpen

Het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 een  symposium over instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen bewonersinitiatieven, lokale overheden en maatschappelijke partners dat daarvoor nodig is.

Het symposium wil een bijdrage leveren aan het ‘Rural Pact’, een langetermijnvisie die de Europese Commissie opstelt om plattelandsgebieden sterker, verbindend, veerkrachtig en welvarend te maken. Dit Rural Pact wordt in de zomer van 2022 vastgesteld.

We willen met praktische tips leerprocessen ondersteunen in Nederlandse en Duitse dorpen /wijken ten behoeve van het lokale samenspel rondom het in stand houden van  een passend voorzieningenniveau.

Het symposium moet daarvoor een Kompas opleveren. Dat Kompas  beantwoordt vragen als:

  • hoe kan het leerproces naar een succesvol samenspel zich ontwikkelen voor bewoners, voor overheden en voor organisaties / bedrijven?
  • welke tips kunnen we doorgeven door in de workshops te kijken naar wat werkt en wat niet?
  • hoe bereiken we in het leerproces synchroniciteit in de ontwikkeling van de drie partijen?
  • hoe bereik je een gelijkwaardige positie voor bewonersinitiatieven?

Save the date
Nederlands
Duits (Deutsch)
Engels (English)

Laatste nieuws