Zeer geslaagd symposium over samenwerken met nieuwkomers

 

Er was enorme belangstelling voor het symposium “Samenwerken met nieuwkomers” op 7 juni, dat naast paneldiscussies over de belangrijke thema’s “welkom heten” en integratie, in totaal 14 workshops met voorbeeld-projecten voor het werken met nieuwkomers presenteerde. Daardoor was er veel ruimte voor vaak fundamentele discussies en vooral waardevolle grensoverschrijdende uitwisseling. “We zijn volledig overdonderd door de grote belangstelling voor de uitwisseling,” vat Ben van Essen – mede-initiatiefnemer namens het SBE Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa – samen. “Een week voor het evenement waren er al meer dan 150 deelnemers geregistreerd voor de bijeenkomst in het gebouw van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.”

Het symposium markeerde de succesvolle start van een gelijknamige project, dat werd medegefinancierd door de Europese Unie en de programmapartners in het kader van het kleine projectfonds Interreg Duitsland-Nederland.

In de komende maanden zullen er nog twee evenementen volgen in Duitsland en Nederland om de resultaten van het symposium te verdiepen en aan te vullen. De vervolgdata en de uitgewerkte inhoud kunnen per e-mail worden opgevraagd via de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (zorgalliantie@han.nl ).

Meer informatie over het symposium en het programma vind je ook op: Symposium 07-06: Samenwerken met Nieuwkomers – SBE (sbeeurope.eu)

Laatste nieuws