SBE-Kompas voor Krachtige Dorpen/Local Empowerment beschikbaar

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseerde op 31 mei 2022 een Nederlands – Duits symposium over het samenspel tussen bewonersinitiatieven,
lokale overheden en maatschappelijke partners om het dorp leefbaar te houden. De vraag “hoe houden we onze voorzieningen in stand om ons dorp leefbaar te houden?”
speelt voortdurend in de dorpen zowel in Nederland als in Duitsland. Het symposium ging over oplossingen voor die vraag. En vooral over de vraag hoe
bewoners(initiatieven) daarbij een gelijkwaardige partner kunnen zijn. Bewoners die mede verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, dat bedoelen we met local
empowerment of gemeenschapsontwikkeling. In 9 workshops verzamelden we tips voor succesvolle lokale samenwerking, die we samenbrengen in dit Kompas.
Met dit Kompas leveren wij tevens een bijdrage aan het ‘Rural Pact’, een lange termijn aanpak van de Europese Commissie om plattelandsgebieden sterker, verbonden,
veerkrachtig en welvarend te maken. Daarvoor werd tijdens het symposium een eerste concept van dit kompas (digitaal) aangeboden aan Tom Jones, president van de
European Rural Community Alliance (ERCA).
Dit is een eerste versie van het SBE-Kompas voor Krachtige Dorpen/Local Empowerment. In de toekomst wil het SBE verdere bouwstenen toevoegen aan dit Kompas, zo
mogelijk in samenwerking met andere organisaties zoals ERCA.
> Download hier het Kompas voor gemeenschapsontwikkeling (SBE november 2022)

Laatste nieuws