Hoe vinden we aansluiting met nieuwkomers in onze lokale gemeenschappen?

Hoe worden nieuwkomers geïntegreerd in onze lokale gemeenschappen? Zien we hun komst als een last of als een welkome verrijking? Kunnen zij niet ook bijdragen aan een vitaal platteland? Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en België te maken met nieuwkomers. Tijdens het symposium op 7 juni 2023 ‘Samenwerken met nieuwkomers’ in Nijmegen wordt inzichtelijk gemaakt hoe we met wederzijds inspanning de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven.

Nieuwkomers hebben in Nederland en Duitsland verschillende statussen en dus verschillende toegangen: als arbeidsmigrant, asielzoeker, erkende vluchteling of Oekraïense oorlogsvluchteling. Vanuit de lokale gemeenschappen rijzen veel vragen, maar hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? En hoe benaderen we elkaar?

Kennisdelen
In het plenaire deel zal professor Zoomers van de Universiteit Utrecht spreken over het Europese project Welcoming Spaces. Daarna volgt een interview met burgemeester Cees van Rooij van Meierijstad en uit België de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor. Ook worden enkele  deelnemers met een vluchtelingenachtergrond geïnterviewd. Na de plenaire sessie zijn er 14 interactieve workshops in twee ronden. Daarin worden lokale partners (bewonersinitiatieven, gemeenten/overheden en organisaties) in Belgisch-Duits-Nederlandse plattelands-regio’s samengebracht rond specifieke thema’s over nieuwkomers, om te onderzoeken wat we van elkaar kunnen leren. In een afsluitend panel worden de resultaten van de symposiumactiviteiten samengevat.

Eindrapportage opgesteld
In de herfst worden twee vervolgbijeenkomsten belegd, één in Duitsland en één in Nederland om de uitkomsten van het symposium van 7 juni te bespreken en te verdiepen. Op basis daarvan wordt een definitieve rapportage opgesteld en verspreid onder andere bij instanties die betrokken zijn bij dit thema zoals de VNG commissies Asiel en Migratie.

Het symposium ‘Samenwerken met nieuwkomers’ vindt plaats op 7 juni 2023 van 14.00 tot 19.00 uur. De locatie is Hogeschool Arnhem Nijmegen, locatie Groenewoudseweg 1 in Nijmegen.

Meer informatie over het symposium en het programma vind je op:
Symposium 07-06: Samenwerken met Nieuwkomers – SBE (sbeeurope.eu)

Het project “Samenwerken met nieuwkomers” wordt mogelijk gemaakt door het Interreg Programma Deutschland-Nederland met zijn programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Contactpersoon:
HAN, Marketing & Communicatie
Sandra Hogeling, E sandra.hogeling@han.nl

Laatste nieuws