Duits-Nederlands Booklet beschikbaar: Zusammenarbeit mit Newcomern/ Samenwerken met nieuwkomers

In 2023 stond voor het SBE het project “Samenwerken met Nieuwkomers/Zusammenarbeit mit Newcomern” centraal. In dit Interreg-project werkten de Vereniging DKK Gelderland, de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, de Stichting Hogeschool Arnhem- Nijmegen-HAN, Nieuwkomershulp Alpen e.V. en RheWaTech-Rhein-Waal Institut für Technology g UG samen rond het thema ondersteuning van nieuwkomers. Zij werden ondersteund door tal van aangesloten partners zoals de Hogeschool Rijn-Waal.

Aan de 7 onderdelen van het project namen opgeteld meer dan 1000 personen uit België, Duitsland en Nederland deel. In het project werd op locaties in Nederland en Duitsland op allerlei manieren gesproken over de knelpunten maar vooral over de kansen van samenwerking met nieuwkomers. Dat komt ook tot uiting in de oproep die op 7 juni 2023 door de deelnemers werd gedaan: Wij roepen alle overheden, instanties en bewoners in de (grens)regio’s op om op zoek te gaan naar kansen voor nieuwkomers. Het project “Samenwerken met Nieuwkomers” brengt voor het voetlicht dat er in de drie deelnemende landen veel initiatieven zijn waarin bewoners zich met hart en ziel inzetten om nieuwkomers welkom te heten. Dat feit mag meer aandacht krijgen, ook als een zeker tegenwicht van het huidige debat over nieuwkomers, met soms een negatieve framing.

Het Duits-Nederlands Booklet met de titel „Zusammenarbeit mit Newcomern/ Samenwerken met nieuwkomers” is nu beschikbaar. Hierin vindt u een samenvatting van de verschillende activiteiten inclusief foto’s.
=> Booklet Zusammenarbeit mit Newcomern_Samenwerken met nieuwkomers

Nieuwe accenten voor 2024
In 2024 wil het SBE het thema “Nieuwkomers” afronden en nieuwe accenten zetten met als kernthema; het versterken van burgerkracht in België, Duitsland en Nederland.

Meer over SBE
Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren tussen bewonersinitiatieven. https://sbeeurope.eu/

Laatste nieuws