Samenwerken aan verbinding – eindrapportage Volunteers 2.0

Samenwerken aan verbinden, het is de kern van het INTERREG Volunteers 2.0 project geweest. In deze rapportage gaan we aan de hand van 11 stellingen in op wat dat betekent voor gemeenten en bewonersinitiatieven.

Hoewel we de resultaten in stellingen hebben gepresenteerd, is het antwoord niet zwart of wit. De resultaten kunnen daarmee ook opgevat worden als een aanzet om samen verder te gaan met de zoektocht naar hoe bewonersinitiatieven en gemeenten samen kunnen werken aan toekomstbestendige verbindingen.

Onze belangrijkste boodschap is daarmee: blijf met elkaar in gesprek én luister echt naar elkaar!

Zie hier de hele rapportage: Volunteers 2.0 Samenwerken aan verbinding

En omdat de Nederlandse context ook interessant is voor onze Duitse partners is dit ook een tweetalige rapportage.

Meer informatie
Korrie Melis (HAN_University of Applied Sciences)

Laatste nieuws