Verslag Symposium

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa organiseerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht op 7 juni het symposium ‘Samenwerken met nieuwkomers’. Daar waren 150 professionals en bewoners uit België, Nederland en Duitsland bij elkaar om in gesprek te gaan over de vraag hoe we met wederzijds inspanning de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven. We vatten de uitkomsten hier kort samen inclusief een Manifest en een lijst met aanbevelingen die tijdens het symposium werd opgesteld.

Kennisdelen en zoeken naar verbeteringen
Net als in andere Europese landen hebben Nederland, Duitsland en België te maken met nieuwkomers. Nieuwkomers hebben in Nederland, België en Duitsland verschillende statussen en dus verschillende toegangen: als arbeidsmigrant, asielzoeker, erkende vluchteling of Oekraïense oorlogsvluchteling. Hoe worden die nieuwkomers geïntegreerd in onze lokale gemeenschappen? Vanuit de lokale gemeenschappen rijzen veel vragen, maar hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? En hoe benaderen we elkaar? In het plenaire deel van het symposium sprak professor Annelies Zoomers van de Universiteit Utrecht over het Europese project Welcoming Spaces. In 5 Europese landen werden nieuwe wegen voor het samengaan van twee beleidsmatige uitdagingen onderzocht: hoe kun je Europese plattelandsregio’s er weer bovenop helpen en tegelijkertijd bijdragen aan de vestiging van migranten op plekken waar ze tot hun recht komen. Daarna volgde een interview met burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, de Belgische Staatsecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor en Marcel Erps, hoofd van de afdeling Arbeid en Sociale Zaken van de stad Kleve. Alle drie de landen opereren binnen het Europese asielbeleid. Er zijn veel overeenkomsten maar ook belangrijke
verschillen, waarin we van elkaar kunnen leren.

Verslag Samenwerken met nieuwkomers

Laatste nieuws